Malé a střední podnikání: Exportní možnosti regionů po vstupu Ruska do WTO


V rámci práce šestého ročníku Ekonomického fóra ve městě Čeboksary s názvem „Regiony Ruska – od stabilizace k rozvoji“ proběhl Business Summit „Malé a střední podnikání. Exportní možnosti regionů po vstupu Ruska do WTO“.
Business Summit zahájil předseda Kanceláře ministrů Čuvašské republiky, I. Motorin.
Účastnici Summitu jednali o aktuálních otázkách, jako jsou: zpomalení ekonomického růstu, pokles exportu a snížení počtu podnikatelů, zvýšení efektivity podnikatelských subjektů apod.
Předseda Představenstva Českého centra pro obchodní spolupráci, Nikolay Treshchalin, přednášel o možnostech součinnosti a exportu v rámci malého a středního podnikání mezi Českem a Čuvašskem.

Dovozní substiotuce nebrání lokalizaci zahraniční výroby

V současné době pro ruskou ekonomiku jsou důležité projekty na dovozní substituci či návrhy na lokalizaci zahraniční výroby. Vláda je připravena poskytnout preference v obou směrech.
Vzhledem k této skutečnosti vybírá České centrum pro obchodní spolupráci české firmy, jež jsou ochotny spolupracovat a také lokalizovat svou výrobu do prostorů ruského partnera.

V červenci roku 2015 se uskutečnila schůzka mezi P. Balašem, generálním ředitelem závodu Energomaš ve městě Kaluga (Rusko), L. Rouspetrem a V. Pankrazem, zástupci továrny Doosan Škoda Power, a rovněž vedením Českého centra pro obchodní spolupráci.

 


Obchodní zastupitelství 
Ruské federace v České republice


Hospodářská komora RF ve Východni Evropě