Česko-ruský obchodní seminář

10. dubna r. 2014 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnil obchodní seminář Perspektivy ekonomické spolupráce mezi Českou republikou a Ruskou federaci.

Během jednání vystupovali: místopředseda Poslanecké sněmovny, V. Filip, místopředseda Ruských drah, O. V. Toni, vedení Česko-ruské podnikatelské rady, J. Struž i Z. Zbytek, a rovněž výkonný ředitel Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS, F. Masopust.

S prezentaci tykající se stavu a potenciálu rozvoje ekonomické spolupráce mezi zeměmi vystoupila ředitelka Odboru Evropy a Ameriky Ministerstva pro ekonomický rozvoj Ruska, místopředsedkyně Mezivládní komise, E. V. Danilova.

Činnosti Semináře se zúčastnili: obchodní rada Ruska v ČR, A. V. Turov, regionální zástupce Obchodní průmyslové komory Ruska ve Východní Evropě, V. S. Mikojan, a také zástupci obchodních kruhů a podnikatelé z obou zemí.

Během této akce se diskutovalo o aktuálních otázkách ohledně oboustranné obchodně ekonomické spolupráce a vystupující odpovídaly na otázky reportérů.

Zástupci Českého centra pro obchodní spolupráci pověděli paní Danilové o aktivitách organizace.

Videokonference: Republika Karélie

27. března roku 2014 v Obchodním zastupitelství Ruské federace v České republice proběhla videokonference na téma Postoupení na trhy zemí Východní Evropy. Iniciátorem akce byloMinisterstvo pro ekonomický rozvoj Republiky Karélie (Rusko) zastoupené Náměstkem ministra, S. Alimpijevým.

Organizátoři pozvali Obchodní zastupitelství Ruska v zemích: Maďarsko, Polsko a ČR. Českou stranu zastupovali: Obchodní rada Ruska v ČR, A. Turov, a Předseda představenstva Českého centra pro obchodní spolupráci (ČCOS), N. Treshchalin.

A. Turov provedl prezentaci o perspektivních směrech česko-ruské spolupráce a rovněž odpověděl na otázky účastníků.

N. Treshchalin pověděl o činnosti ČCOS i možnostech kooperace s Centrem pro podporu exportu Republiky Karélie a poté odpověděl na otázky týkající se daňové politiky ČR či snížení nákladů na výzkum trhu.

Ředitelka tohoto centra, L. Arnautova, nabídla ČCOS podepsat dohodu o spolupráci.

13. ročník Česko-ruského podnikatelského plesu

6. března roku 2014 se členy vedení Českého centra pro obchodní spolupráci zúčastnili již 13. Česko-ruského podnikatelského plesu, který pořádá Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS.

Tato akce se konala v Žofíně a, stejně jako tomu bylo i v minulých letech, pod záštitou velvyslance Ruska v ČR, Sergeje Kiseleva.

Mezi účastníky byli: vedoucí českých firem, které jsou těsně spojené obchodně ekonomickými vztahy s Ruskem, zástupci velvyslanectví zemí SNS a rovněž představitelé státních či veřejných organizací ČR.

Plesu se také zúčastnil ministr průmyslu a obchodu ČR, Jan Mládek.

Během plesu vystoupili: Lucie Bílá, Andrej Romanov, Olympic a jiní. 

Pracovní návštěva české delegace v Moskvě

Z pozvání Centra pro efektivitu a úspory v oblasti energetiky otevřené akciové společnosti RusHydro se ve dnech 13.-15. únory r. 2014 uskutečnila v Moskvě pracovní návštěvadelegace Českého centra pro obchodní spolupráci v čele s předsedou představenstva a ředitelem organizace Procon-CL, a.s., Vladimírem Svatoněm (www.procon-cl.cz).

V rámci této mise proběhlo setkání se zástupci organizací z Centrálního a Jižního federálního okruhu Ruska, jež mají zájem o spolupráci.

Během jednání se nabídly nové technologie, které se týkají úspor energie a tepla, a rovněž proběhla setkání, na kterých čeští partneři seznámili ruskou stranu s technologickými novinkami v této oblasti.

Byly nastíněny konkrétní způsoby další spolupráce.

 


Obchodní zastupitelství 
Ruské federace v České republice


Hospodářská komora RF ve Východni Evropě