Konference: Přístup k financím - české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

4. listopadu 2014 v Praze proběhla konference Přístup k financím – české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem, která se stala závěrečnou akcí pro letošní rok doplňkového projektu sítě Enterprise Europe Network (EEN).

Konference přiblížila nejefektivnější možnosti využití nových komunitárních programů či strukturálních fondů, a také zodpověděla otázky v oblasti mezinárodní spolupráce českých inovačních i exportních firem.

Konferenci moderoval Karel Havlíček, prezident Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Praktické rady poskytli: 
Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, Marie Pavlů, ředitelka Enterprise Europe Network při CRR ČR, Marian Piecha z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Michal Štefl, viceprezident Hospodářské komory ČR, Michal Mejstřík, předseda Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v ČR, Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Lubomír Rajdl, náměstek generálního ředitele Českomoravské záruční a rozvojové banky, Petra Pařízková z České spořitelny, Pavel Švejda, generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR.


Zástupci Českého centra pro obchodní spolupráci, kteří mají zájem o dotace, položili otázky a dostali kompetentní doporučení.

Setkání v Obchodním zastupitelství Ruské federace v České republice v Praze

21. října roku 2014 proběhlo v budově Obchodního zastupitelství RF v ČR setkání Předsedy Představenstva Českého centra pro obchodní spolupráci, N. Treshchalina, a Místopředsedy Představenstva, A. Akulinina, Obchodním radou RF v ČR, S. Stuparem.

Byly projednány otázky ohledně akcí, které České centrum pro obchodní spolupráci si naplánovalo pro rok 2015.

Důraz se kladl na organizaci konferencí i seminářů, na organizaci obchodních misí do Ruska a přijetí delegací v České republice.

Zvláštní pozornost byla věnována otázce exportního financování během realizace česko-ruských projektů. 

Jak mít údaje o stavu firmy jednoduše pod kontrolou?

V Praze 15. října roku 2014 proběhl v prostorách společnosti Microsoft seminář s názvem Jak mít údaje o stavu firmy jednoduše pod kontrolou?, který organizovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Úvodní slovo během zahájení patřilo generální ředitelce AMSP ČR, Evě Svobodové.

Hlavní téma semináře bylo určeno převážně posluchačům z oblasti malých i středních podniků a bylo prezentováno zástupci společnosti Intelligent Technologies, jež poskytla informace ohledně realizace reportingu z firemních dat spolu s ukázkou vytvoření reportingu, načtením dat, přípravou kalkulací I vizualizaci dat.

Účastnici semináře se rovněž měli možnost seznámit s novým číslem obchodního magazínu AMSP ČR, Trade News, v němž se mimo jiné pojednává o současné problematice kolem podnikání s Ruskem.

56. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu

V Brně ve dnech 29. 09. – 3. 10. 2014 se uskutečnil 56. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu, který prezentovalo více než 1 500 vystavovatelů z 32 zemí světa.

Zástupci Českého centra pro obchodní spolupráci se zúčastnili řady akcí, včetně: konference Byznys-den Ruské federace, kulatý stůl Průmyslový a inovační potenciál Moskvy, kooperační koncept Kontakt-Kontrakt.

V rámci Veletrhu byla provedena jednání s vedoucími delegace Čuvašské republiky, A. Rybakovým, a delegace Tulského regionu V. Pečurčikem.

 


Obchodní zastupitelství 
Ruské federace v České republice


Hospodářská komora RF ve Východni Evropě