Zahraniční ekonomické styky Evropské unie se zeměmi Euroasijské hospodářské unie

17. května 2016 v Praze se konala konference na téma Zahraniční ekonomické styky Evropské unie se zeměmi Euroasijské hospodářské unie.

Během akce zazněla nejaktuálnější témata spolupráce českých firem s Běloruskem, Kazachstánem, Ruskem a Arménií.

Na konci setkání proběhla diskuse, v níž zástupci Еuroasijské ekonomické komise, Ministerstva zahraničních věcí Běloruska, diplomatických misí Ruska, Běloruska, Kazachstánu i Arménie a také právnických kanceláří odpověděli na otázky účastníků Konference.

Ruské inovace Ruské inovace a vysoké technologie pro české podnikání

05. dubna roku 2016 se v Praze konal seminář na téma Ruské inovace a vysoké technologie pro české (evropské) podnikání: nové horizonty vědecko-technické a obchodní spolupráce.

Seminář se pořádal v Ruském středisku vědy a kultury s podporou Obchodního zastupitelství Ruské federace v České republice.

Akce se zúčastnili zástupci Českého centra pro obchodní spolupráci.

Ročník 2016 v České republice je Rokem řemesel

21. ledna 2016 v kongresovém sále pražského veletržního areálu Letňany proběhlo zahájení současně pěti výstav.

Ročník 2016 v České republice byl vyhlášen jako Rok řemesel. Hlavní organizátorem tiskové konference věnované této události se stala Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR.

Otevření se zúčastnili 2 ministři, 1 náměstek ministra a také vedoucí z oblasti státní správy či sdružení. Mezi hosty byli zástupci Českého centra pro obchodní spolupráci.

Ze zprávy Ministra průmyslu a obchodu, Jana Mládka: ekonomický růst v ČR za rok 2015 činil +4,5%, a dle míry nezaměstnanosti v Evropě se Česká republika umístila na druhém místě.

Setkání během obchodní mise Republiky Baškortostán

V období 30.11.-5.12.2015 se v České republice nacházela delegace Obchodní průmyslové komory Republiky Baškortostán s mezinárodní obchodní misi pro malé a střední podniky.

Během trvání mise se sešli předseda představenstva Českého centra pro obchodní spolupráci, Nikolay Treshchalin, a zástupci baškirské delegace: Jelena Artjomová, Zemfira Valejevá a Achat Abdrašitov.

Během setkání se hosté nejvíce zajímali o zkušenosti ČCOS v lokalizaci výroby a transferech  technologií na území Ruské federace.

 


Obchodní zastupitelství 
Ruské federace v České republice


Hospodářská komora RF ve Východni Evropě