Návštěva Ruské akademie řemesel

V prvních číslech srpna 2019 navštívili Českou republiku zástupci vedení Ruské akademie řemesel, která se specializuje na vzdělávání v různých oblastech umění a řemesel. Byly zváženy návrhy na stáže v českých společnostech a vzdělávacích institucích.

Předseda představenstva Českého centra pro obchodní spolupráci, Nikolay Treschalin, a rektorka Ruské akademie řemesel, Jevgenia Prosvirina, podepsali dohodu o spolupráci a společných aktivitách.

Návštěva podnikatelů z Baškortostánu

Koncem července roku 2019, z pozvání Českého centra pro obchodní spolupráci, navštívili Českou republiku podnikatelé z Baškortostánu (Rusko). Byly nastíněny vyhlídky na spolupráci v oblasti zemědělství, strojírenství a zpracování zemědělských produktů. Na organizování akce se aktivně podílel zástupce Obchodní průmyslové komory Ruska, Alexandr Akulinin.

Během návštěvy mezi Centrem a sdružením Svaz podnikatelů města Ufa byla podepsána dohoda o spolupráci.

Obchodní mise Krasnojarského regionu a Rostovského kraje

Koncem května roku 2019 navštívili Českou republiku dvě obchodní mise: Krasnojarského regionu a Rostovského kraje. Proběhly prezentace v oblasti zpracování dřeva, odpadového hospodářství, zemědělství, stavebnictví, cestovního ruchu a vybavení škol.

Diskutovalo se o vyhlídkách rozvoje obchodních a ekonomických vztahů.

Vnější ekonomické vztahy Evropské unie se zeměmi Eurasijské hospodářské unie

Dne 26. dubna 2019 se v konferenčním sále Obchodního zastupitelství Ruské federace v České republice konala konference Vnější ekonomické vztahy Evropské unie se zeměmi Eurasijské hospodářské unie.

Přivítání měli na starosti velvyslanci států EAHU a zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Projednávaly se následující otázky: vyhlídky na rozvoj integrace v rámci EAHU, mezinárodní činnost Unie, její současný stav a interakce Euroasijské ekonomické komise s podnikatelskou komunitou.

 


Obchodní zastupitelství 
Ruské federace v České republice


Hospodářská komora RF ve Východni Evropě