Prezentace možností spolupráce s Moskvou – Moskva jako město pro byznys

16. května 2018 v budově Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v Praze se konala konference Prezentace možností spolupráce s Moskvou – Moskva jako město pro byznys.

V rámci akce proběhlo 9. zasedání Společné pracovní skupiny pro obchod, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci.

Byly představeny takové oblasti jako: vzdělávání, cestovní ruch, věda, průmysl, obchod, bydlení a komunální služby, medicína či ekologie. Na závěr byl podepsán Protokol Společné rusko-české pracovní skupiny.

Prezentace investičního potenciálu Moskevského regionu

27. dubna 2018 v Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky proběhla prezentace investičního potenciálu Moskevského regionu: Moskevský region – ruská oblast vhodná pro podnikání. Příležitosti pro rozvoj podnikání českých firem.

V rámci akce se uskutečnila individuální setkání se zástupci českých a ruských firem ve formátu B2B а G2B.

Zahraniční hospodářské styky Evropské unie se zeměmi Eurasijské hospodářské unie

16.4.2018 v Praze se konala konference, ktrerou pořádalo Obchodní zastoupitelství Ruské federace v České republice a která byla věnovana rozvoji Euroasijské hospodářské unie a vyhlídkám na její spolupráci s EU a ČR.

Na akci vystoupouli velvyslanci států, které jsou členy EHU, a rovněž zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Zástupci moskevské EHU, S.S. Šuchno a D.P. Ježov, informovali o činnosti Unie i o nových směrech spolupráce.

Pro malé podniky jsou velké vyhlídky ve využití nových obchodních procesů a digitálních modelů či vytváření digitálních aktiv. Rovněž je možnost stimulace a podpory nových digitálních iniciativ a projektů definovaných v rámci EHU.

Mezinárodní odborný veletrh Aquatherm Praha

Ve dnech 27. února - 2. března 2018 v pražských Letňanech probíhal 22. ročník mezinárodního odborného veletrhu Aquatherm Praha. Akce byla určena pro odborníky vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky.

Tato událost byla rovněž zaměřena na energetické úspory, tedy jednu z nejvýznamnějších priorit Evropské unie.

Veletrh zahrnoval bohatý doprovodný program, včetně přednášek, diskusí, kulatých stolů a tiskových konferencí, například: Na cestě ke stavbám budoucnosti, Solární hybridní kolektor, Získávání vody v poušti s využitím sluneční energie.

 


Obchodní zastupitelství 
Ruské federace v České republice


Hospodářská komora RF ve Východni Evropě