Obchodní mise Krasnojarského regionu a Rostovského kraje

Koncem května roku 2019 navštívili Českou republiku dvě obchodní mise: Krasnojarského regionu a Rostovského kraje. Proběhly prezentace v oblasti zpracování dřeva, odpadového hospodářství, zemědělství, stavebnictví, cestovního ruchu a vybavení škol.

Diskutovalo se o vyhlídkách rozvoje obchodních a ekonomických vztahů.

Vnější ekonomické vztahy Evropské unie se zeměmi Eurasijské hospodářské unie

Dne 26. dubna 2019 se v konferenčním sále Obchodního zastupitelství Ruské federace v České republice konala konference Vnější ekonomické vztahy Evropské unie se zeměmi Eurasijské hospodářské unie.

Přivítání měli na starosti velvyslanci států EAHU a zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Projednávaly se následující otázky: vyhlídky na rozvoj integrace v rámci EAHU, mezinárodní činnost Unie, její současný stav a interakce Euroasijské ekonomické komise s podnikatelskou komunitou.

10 let Východního partnerství: ekonomická konvergence a příležitosti pro obchod

Ve dnech 16. - 17. dubna roku 2019 v Praze proběhla Mezinárodní konference 10 let Východního partnerství: ekonomická konvergence a příležitosti pro obchod.

Na Konferenci se společně sešli vysocí představitelé EU a ČR, členských států VP, statní administrativy, businessu, bankovního sektoru a akademické sféry.

Zahájil akci Andrej Babiš.

Česká republika a Rusko: nové horizonty v oblasti high-tech podnikání

Ve dnech 17. - 18. dubna 2019 v Technologickém centru Akademie věd ČR probíhala 7. Mezinárodní konference Česká republika a Rusko: nové horizonty v oblasti high-tech podnikání.

Na Konferenci dorazilo asi 80 účastníků z České republiky, Ruska, Německa a Řecka.

Alexandr Akulinin, zástupce Ruské hospodářské komory v ČR a člen představenstva Českého centra pro obchodní spolupráci, poděkoval vedoucímu RexLexNova za práci v organizaci Konference.

 


Obchodní zastupitelství 
Ruské federace v České republice


Hospodářská komora RF ve Východni Evropě