Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

 

České centrum pro obchodní spolupráci, o.s.

České centrum pro obchodní spolupráci je občanské sdružení, jež bylo založené v Praze za podpory Regionálního zastupitelství Obchodní průmyslové komory Ruské federace ve Východní Evropě. V České republice nás aktivně podporuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
Centrum bylo vytvořeno v rámci koncepce utváření komplexního systému ve sféře realizace obchodních vztahů mezi firmami i organizacemi zemí EU a SNS.
Centrum sjednocuje možnosti komerčních, finančních i státních struktur ČR a rovněž úzce spolupracuje s velvyslanectvími, obchodními zastupitelstvími států SNS či Obchodní průmyslovou komorou RF.
V současné době Centrum navázalo kontakty se správou a podnikatelskými kruhy řady regionů RF, včetně vztahů podložených uzavřením dohod o spolupráci, a také s ruskými veřejnými organizacemi a sdruženími (tzv. Dělovaja Rossija, Opora Rossii a jiné).
Zvláštní pozornost je věnována obsahové části mezinárodních setkání, seminářů a konferencí, jež jsou prováděné Centrem. Obvykle výsledkem těchto akcí je stanovení určitých obchodních kontaktů mezi ruskými a českými společnostmi, což vede k oboustranně výhodným dohodám a smlouvám.
Tak například byla podepsána Dohoda o strategickém partnerství s RusHydro (Centrem pro efektivitu a šetření v oblasti energetiky), byla vytvořena společná pracovní skupina složená z vedoucích ruských a českých firem, byly připraveny smlouvy o modernizaci pouličního osvětlení a systému vytápění ve čtyřech městech Ruské federace. Ve všech těchto projektech napomáhá Centrum při organizaci financování prostřednictvím systému pro exportní kreditování českých bank.
Následně byly podepsány obdobné dohody o spolupráci se státními organizacemi Mosregionenergo a Výzkumným centrem pro inovace a energetickou efektivitu.
Účast v Komplexním programu pro rozvoj produkce jedné z komisí Vlády RF a také v Programu Ruských drah pro výstavbu moderních železničních logistických středisek kolem největších měst RF (v okolí Moskvy české firmy již realizují pilotní projekt s názvem Bělyj Rast) – jsou příklady toho, jak se Centrum aktivně podílí v realizaci řady ruských státních programů jakožto koordinátor jejich mezinárodní části.
S ohledem na svůj potenciál, znalost trhu, široké spektrum nabízených služeb, podnikatelské a politické vztahy může České centrum pro obchodní spolupráci poskytnout pomoc při řešení úkolů skoro každé úrovně náročnosti, což je dobrý základ pro dlouhodobou spolupráci s našimi partnery.
Centrum pravidelně organizuje semináře i konference, přijímá obchodní mise ze zemí SNS a posílá své zástupce do sousedních států.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru
Evropské granty
březen 19, 2020
Kalibr 20.20
únor 16, 2020
Rehaprotex
únor 16, 2020
Konzultační den OP PIK
listopad 24, 2019
Mezinárodní strojírenský veletrh
listopad 08, 2019

 


Obchodní zastupitelství 
Ruské federace v České republice


Hospodářská komora RF ve Východni Evropě