Vnější ekonomické vztahy Evropské unie se zeměmi Eurasijské hospodářské unie

Dne 26. dubna 2019 se v konferenčním sále Obchodního zastupitelství Ruské federace v České republice konala konference Vnější ekonomické vztahy Evropské unie se zeměmi Eurasijské hospodářské unie.

Přivítání měli na starosti velvyslanci států EAHU a zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Projednávaly se následující otázky: vyhlídky na rozvoj integrace v rámci EAHU, mezinárodní činnost Unie, její současný stav a interakce Euroasijské ekonomické komise s podnikatelskou komunitou.

 


Obchodní zastupitelství 
Ruské federace v České republice


Hospodářská komora RF ve Východni Evropě