Česká republika a Rusko: nové horizonty v oblasti high-tech podnikání

Ve dnech 17. - 18. dubna 2019 v Technologickém centru Akademie věd ČR probíhala 7. Mezinárodní konference Česká republika a Rusko: nové horizonty v oblasti high-tech podnikání.

Na Konferenci dorazilo asi 80 účastníků z České republiky, Ruska, Německa a Řecka.

Alexandr Akulinin, zástupce Ruské hospodářské komory v ČR a člen představenstva Českého centra pro obchodní spolupráci, poděkoval vedoucímu RexLexNova za práci v organizaci Konference.

 


Obchodní zastupitelství 
Ruské federace v České republice


Hospodářská komora RF ve Východni Evropě