Návštěva Ruské akademie řemesel

V prvních číslech srpna 2019 navštívili Českou republiku zástupci vedení Ruské akademie řemesel, která se specializuje na vzdělávání v různých oblastech umění a řemesel. Byly zváženy návrhy na stáže v českých společnostech a vzdělávacích institucích.

Předseda představenstva Českého centra pro obchodní spolupráci, Nikolay Treschalin, a rektorka Ruské akademie řemesel, Jevgenia Prosvirina, podepsali dohodu o spolupráci a společných aktivitách.

Návštěva podnikatelů z Baškortostánu

Koncem července roku 2019, z pozvání Českého centra pro obchodní spolupráci, navštívili Českou republiku podnikatelé z Baškortostánu (Rusko). Byly nastíněny vyhlídky na spolupráci v oblasti zemědělství, strojírenství a zpracování zemědělských produktů. Na organizování akce se aktivně podílel zástupce Obchodní průmyslové komory Ruska, Alexandr Akulinin. Na organizování akce se aktivně podílel zástupce Obchodní průmyslové komory Ruska, Alexandr Akulinin.

Během návštěvy mezi Centrem a sdružením Svaz podnikatelů města Ufa byla podepsána dohoda o spolupráci.

Obchodní mise Krasnojarského regionu a Rostovského kraje

Koncem května roku 2019 navštívili Českou republiku dvě obchodní mise: Krasnojarského regionu a Rostovského kraje. Proběhly prezentace v oblasti zpracování dřeva, odpadového hospodářství, zemědělství, stavebnictví, cestovního ruchu a vybavení škol.

Diskutovalo se o vyhlídkách rozvoje obchodních a ekonomických vztahů.

Vnější ekonomické vztahy Evropské unie se zeměmi Eurasijské hospodářské unie

Dne 26. dubna 2019 se v konferenčním sále Obchodního zastupitelství Ruské federace v České republice konala konference Vnější ekonomické vztahy Evropské unie se zeměmi Eurasijské hospodářské unie.

Přivítání měli na starosti velvyslanci států EAHU a zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Projednávaly se následující otázky: vyhlídky na rozvoj integrace v rámci EAHU, mezinárodní činnost Unie, její současný stav a interakce Euroasijské ekonomické komise s podnikatelskou komunitou.

 


Obchodní zastupitelství 
Ruské federace v České republice


Hospodářská komora RF ve Východni Evropě