Konzultační den OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace uspořádali první Konzultační den OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), určený pro žadatele o podporu, poradenské kanceláře a hospodářské partnery.

Den OP PIK proběhl 21. listopadu v budově Ministerstva průmyslu a obchodu Konzultační. 

Na dotazy zodpovídali náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha a další kompetentní zástupci z řad Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury pro podnikání a inovace.

Mezinárodní strojírenský veletrh

V období 7. – 11. října 2019 v Brně proběhl 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu MSV-2019 – nejvýznamnější průmyslové výstavy ve střední Evropě.

Akce se zúčastnilo více než 1600 vystavovatelů z 32 zemí. MSV-2019 byl věnován digitalizaci podniků.

8. října proběhla konference Business den Ruské federace.

Konference Nové horizonty mezinárodní vědeckotechnické spolupráce

Ve dnech 11. - 12. září 2019 se v Technologickém centru Akademie věd České republiky konala konference Nové horizonty mezinárodní vědeckotechnické spolupráce. Konferenci pořádali: skupina společností RexLex Nova, Technologické centrum Akademie věd ČR, Ruské středisko vědy a kultury v Praze za podpory Obchodního zastupitelství Ruské federace v České republice.

České centrum pro obchodní spolupráci ve spolupráci s RexLex Nova vyhledá české společnosti, které mají zájem o propagaci svých know-how vynálezů a o vytváření mezinárodních konsorciů. Náš Centrum pomůže v přípravě dokumentů pro získání grantů.

 


Obchodní zastupitelství 
Ruské federace v České republice


Hospodářská komora RF ve Východni Evropě